مرور برچسب

خدمات دندانپزشکی

از هر ٣ کانادایی یک نفر سال گذشته را بدون مراجعه به دندانپزشکی گذرانده

بر اساس گزارش جدید اداره آمار کانادا بیش از یک سوم کانادایی ها گزارش کردند که در سال گذشته به دندانپزشک مراجعه نکرده‌اند و تقریبا یک چهارم از مراقبتهای دندانی به دلیل هزینه‌های…
ادامه مطلب ...