• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خداحافظی_ترامپ

19ژانویه
ترامپ خداحافظی می‌کند

ترامپ خداحافظی می‌کند

مراسم خداحافظی ساعت  ۸ صبح در پایگاه اندروز در ایالت مریلند برگزار می‌شود