• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

خانه_های_یک_یورویی_ایتالیا

13مارس
با پرداخت یک‌یورو صاحب خانه‌ شوید

با پرداخت یک‌یورو صاحب خانه‌ شوید

شهر «سالمی» در«سیسیل» ایتالیا در پی آن است با حراج خانه‌های متروکه به مبلغ ناچیز یک یورو، جان تازه‌ای بگیرد. شهر «سالمی» در سیسیل، از نخستین شهرهایی بود که در سال ۲۰۰۸ طرح فروش خانه را به مبالغ نازل و به شرط احیای ملک موردنظر به دست مالک جدید تصویب کرد .