• برابر با : Monday - 21 June - 2021

حیوانات_شکارچی

01مارس
مزرعه‌دار کانادایی سیاه‌گوش سارق را سرزنش کرد

مزرعه‌دار کانادایی سیاه‌گوش سارق را سرزنش کرد

روز یکشنبه، مزرعه‌داری در منطقه «Decker Lake»، در شمال بریتیش کلمبیا، سیاهگوشی را هنگام حمله به مرغ‌هایش غافلگیر کرد. او با دیدن سیاهگوش آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان نداد: یعنی فرار نکرد، با اسلحه به سمت حیوان حمله نکرد بلکه حیوان را گرفته و شروع به سرزنش او کرد.