• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

حومه_کبک

02فوریه
فلکسیباس، پروژه جدید حمل و نقل مناطق حومه

فلکسیباس، پروژه جدید حمل و نقل مناطق حومه

شبکه حمل و نقل عمومی کبک (RTC)، سرویس حمل و نقل عمومی با قابلیت انتخاب محل سوار و پیاده شدن توسط مشتری را از اواخر تابستان 2021 به راه می اندازد. هزینه این سرویس حمل و نقل عمومی کمتر از 4 دلار است.