• برابر با : Monday - 14 June - 2021

حمل_ونقل_تورنتو

28دسامبر
بازنشسته شدن ترامواهای قدیمی در شهر تورنتو

بازنشسته شدن ترامواهای قدیمی در شهر تورنتو

تورنتو، بزرگترین شهر کانادا با چند چیز شناخته شده است: برج سی ان، تالار افتخارات هاکی روی یخ، غذاهای عالی از سراسر جهان و ترامواهای تاریخی. اما در پایان سال، ترامواهای قدیمی با ترامواهای جدید جایگزین می شوند. پیش از آن که دست برق به کمک آید، ترامواهای اصلی قرن نوزدهم در تورنتو توسط اسب […]