• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

حمل_تجهیزات_پزشکی_توسط_ایرکانادا

21آوریل
هواپیماهای مسافری در خدمت حمل تجهیزات پزشکی

هواپیماهای مسافری در خدمت حمل تجهیزات پزشکی

در حالی که عملیات های معمول، به طور موقت در ایر کانادا کاهش یافته است، این شرکت هواپیمایی تلاش های خود را برای کمک به شرایط بحرانی افزایش می دهد. این شرکت کانادایی، کابین های مسافری هواپیماهای خود را تغییر فرم می دهد تا از آنها برای انتقال لوازم پزشکی استفاده کند. این تغییر شکل، […]