• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

حمایت_دولت_کانادا_از_نوناووت

20فوریه
حمایت اتاوا از ممنوعیت استفاده از سوخت های سنگین در قطب شمال

حمایت اتاوا از ممنوعیت استفاده از سوخت های سنگین در قطب شمال

دولت فدرال اعلام کرد که از ممنوعیت بین المللی استفاده از سوخت های سنگین در حمل و نقل دریایی قطب شمال به دلیل آسیب های زیست محیطی حمایت خواهد کرد. طی برگزاری این جلسه حمایتی در لندن، انگلستان به این نکته اشاره شد که جلوگیری از آسیب های زیست محیطی از طریق مجبور ساختن ناوگان […]