• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

حق_انتخاب_واکسن

14مارس
شهروندان باید حق انتخاب واکسن داشته باشند

شهروندان باید حق انتخاب واکسن داشته باشند

جیسون کنی، نخست وزیر آلبرتا با این موضوع موافق است  که شهروندان آلبرتایی خودشان بتوانند واکسن کرونای خود را انتخاب کنند.  با این حال، برخی از پزشکان معتقدند که دادن حق انتخاب به مردم می تواند در مسیر مبارزه با همه‌گیری مشکل‌ساز شود.