• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

حقوق_سیاسی

07مارس
کانادا یکی از کشورهای آزاد جهان است

کانادا یکی از کشورهای آزاد جهان است

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از سایت «سازمان خانه آزادی»، آزادترین کشورهای جهان  معرفی شدند. طبق این گزارش جدید کانادا یکی از آزادترین کشورهای جهان است.