مرور برچسب

حقوق_حیوانات

سگ نقاش

آثار این سگ آلبرتایی در حراجی‌های سراسر دنیا فروخته و به خیریه‌ها اعطا می‌شود تا به حال فکر کرده‌اید حیوان خانگی شما علاوه بر ای‌ که برای شما یک دوست خوب است، چه استعداد‌های دیگری…
ادامه مطلب ...