• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

حقوق_بومیان_کانادا

28اکتبر
حرکت تاریخی بریتیش کلمبیا در اجرای اعلامیه حقوق بومیان سازمان ملل

حرکت تاریخی بریتیش کلمبیا در اجرای اعلامیه حقوق بومیان سازمان ملل

بریتیش کلمبیا به عنوان اولین استان کانادا در اجرای اعلامیه سازمان ملل در خصوص حقوق بومیان تاریخ ساز شد. این اقدام بومیان محلی را به بهبود وضع موجود امیدوار کرد. این قانون که توسط اسکات فراسر، وزیر مصالحه و روابط عمومی بومیان مطرح شد دستور می دهد که دولت قوانین و سیاست های خود را […]