• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

حفاری_چاه_نفت_آلبرتا

02دسامبر
بازبینی قوانین مربوط به تولید نفت در آلبرتا

بازبینی قوانین مربوط به تولید نفت در آلبرتا

آلبرتا در حال تنظیم قوانین خود در مورد محدودیت های تولید نفت است تا شرکت ها را به حفاری چاه های قراردادی ترغیب کند. به گفته ی سونیا سویج وزیر انرژی، در حال حاضر نفت حاصل از چاه های جدید مشمول محدودیت های تولید نخواهد شد. استان انتظار دارد که این تغییر تولید کنندگان را […]