• برابر با : Monday - 14 June - 2021

حضور_کانادا_در_شورای_امنیت

12فوریه
کانادا و نروژ در پی کرسی در سازمان ملل

کانادا و نروژ در پی کرسی در سازمان ملل

هر دو کشور به دنبال پشتیبان برای کسب کرسی شورای امنیت سازمان ملل هستند. تقریباً هر جا جاستین تروودو در آدیس آبابا می رفت، نخست وزیر نروژ هم به دنبال او بود؛ روز شنبه، نخست وزیر نروژ ارنا سولبرگ دقایقی چند پس از ترودو به جلسه اتحادیه آفریقا در مورد برابری جنسیتی رسید. تصادفی نیست […]

26ژانویه
امید کانادا به کسب کرسی در شورای امنیت

امید کانادا به کسب کرسی در شورای امنیت

در شرایطی که اتاوا کارزار انتخاباتی خود در آفریقا را تسریع می کند، وزیر امور خارجه کانادا، فیلیپ شامپاین، درباره شانس کانادا برای حضور در شورای امنیت سازمان ملل در سال جاری خوش بین است. آقای شامپاین پس از سفر به مالی و مراکش در جمع خبرنگاران، انتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر کمک های […]