• برابر با : Friday - 30 July - 2021

حرکات_نمایشی_کادر_درمان

10سپتامبر
حرکات نمایشی کادر درمان

حرکات نمایشی کادر درمان

کادر درمان در مونترال، یکی از صحنه‌های فیلم تایتانیک را به شیوه خودشان بازسازی کردند   در اين ويدئو، برخي از اعضاي کادر درمان در يكي از مراکز درمان کرونا در «مونترال» ديده مي‌شوند كه روي تخت برانكاري نشسته‌اند و قايق نجاتي را شبيه‌سازي مي‌كنند كه از ميان آب‌ها عبور مي‌كند تا مسافرانش را به […]