• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

حرف_زدن_با_اسب_ها

06آوریل
بچه‌گانه با اسبتان حرف بزنید

بچه‌گانه با اسبتان حرف بزنید

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «ژورنال دو مونترال»، نتایج تحقیقاتی که در فرانسه انجام شده نشان می‌دهد که اگر با لحن کودکانه با اسب‌ها حرف بزنیم توجه بیشتری نشان می‌دهند و منظور ما را بهتر می فهمند.