• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

حداکثر_سرعت_مجاز

06فوریه
اعمال محدودیت جدید سرعت در کبک

اعمال محدودیت جدید سرعت در کبک

امسال، حداکثر سرعت مجاز در خیابان‌های کبک 30 کیلومتر در ساعت خواهد شد. به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «ژورنال دو کبک»، حداکثر سرعت مجاز رانندگی در خیابان‌های کبک تا پایان ماه دسامبر 30 کیلومتر در ساعت خواهد شد.