• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

حداقل_حقوق، افزایش، کانادا، استان_های-کانادا، canada

30آوریل
حداقل حقوق در کدام استان کانادا بیشتر است؟

حداقل حقوق در کدام استان کانادا بیشتر است؟

اول آوریل برای اکثر استان های کانادا تاریخ افزایش حداقل حقوق است. استان کبک، حداقل حقوق را ۵۰ سنت افزایش خواهد داد که از فردا اجرایی خواهد شد. برخی از استان ها هیچ تغییری نخواهند داشت. در زیر فهرست افزایش حداقل حقوق در استان های مختلف کانادا را مشاهده می کنید. استان آلبرتا حداقل حقوق […]