• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جولی_پایت

23ژانویه
فرماندار کل کانادا استعفا کرد

فرماندار کل کانادا استعفا کرد

«جولی پایت»، فرماندار کل کانادا در پی شکایت کارکنان مبنی بر بدرفتاری با کارکنان از سمت خود استعفا کرد. وی در بیانیه خود نوشت: «کار در محیطی سالم و ایمن در هر زمان و تحت هر شرایطی حق همه است. طی چند ماه گذشته تنش در این دفتر زیاد بوده و من از این بابت متاسفم.»