• برابر با : Friday - 30 July - 2021

جنگلهای_آمازون

29آگوست
کانادا در مذاکرات تجارت آزاد با برزیل خواستار حمایت از آمازون است

کانادا در مذاکرات تجارت آزاد با برزیل خواستار حمایت از آمازون است

کانادا امیدوار است در مذاکرات تجارت آزاد با کشورهای عضو بلوک تجاری آمریکای جنوبی (مرکوسور)، برزیل را برای حفاظت بهتر از جنگل های آمازون متقاعد کند. گفت و گو ها علیرغم رد اولیه پیشنهاد کمک های بین المللی برای مهار آتش سوزی در جنگل های آمازون توسط برزیل – ظاهرا به دلیل اختلاف نظر شخصی […]