• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

جلیل_شهناز

22می
به ظرافت نوای شهناز

به ظرافت نوای شهناز

در میان تمام ساز‌های موسیقی ایرانی، شاید هیچ سازی مانند تار نمی‌تواند احساسات درونی و عواطف سودایی  مردم ایران را بیان کند. تار دارای ظرافت‌های خاص خودش است و هر کسی قادر به درک کردن پیچ و تاب گوشه‌های موسیقی نهفته در این ساز نیست.