• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

جشن_های_باستانی

19فوریه
آبسالان، جشنی برای طلب باران

آبسالان، جشنی برای طلب باران

«آبسالان» جشن از یاد رفته ای است که به گمان، پیوند نزدیکی با جشن‌های نوروزی دارد. از «آبسالان» با نام‌های گوناگونی چون بهار جشن، جشن کوسه بر نشین، جشن آب پاشان و روز روباه یاد شده است. این جشن، یکی از جشن‌های ایران باستان برای طلب باران است