• برابر با : Friday - 30 July - 2021

جشن_نوروز_در_کشورهای_مختلف

19مارس
نوروز، جشن بیکران

نوروز، جشن بیکران

ایرانیان تنها مردمانی هستند که سال جدیدشان با فصل بهار آغاز می شود. «نوروز» جشن تولد و تجدید حیات و پایان زمستان شکوفایی زمین است، جشنواره‌ای باستانی است که ورود بهار را نشان می‌دهد.