• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

جشن_مهرگان

07اکتبر
مهرگان؛ سالروز اسارت ضحاك

مهرگان؛ سالروز اسارت ضحاك

شانزدمين روز مهرماه با يكی از اعياد باستانی ايرانيان يعنی جشن مهرگان مصادف شده است ابوریحان بیرونی در «التفهیم» گزارش می‌دهد: «مهرگان شانزدهمین روز از ماه مهر و نامش مهر، اندرین روز آفریدون ظفر یافت بر بیورسپ جادو، آنک معروف است به ضحاک و به کوه دماوند بازداشت و روزها که سپس مهرگان است همه […]