• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جشن_ملی_کبک_2020

24ژوئن
روز جشن ملی کبک کجاها باز هستند؟

روز جشن ملی کبک کجاها باز هستند؟

۲۴ ژوئن، روز جشن ملی کبک که تنها در این استان تعطیل رسمی است، امسال روز چهارشنبه است.  در این روز برخی از مکان ها تعطیل و برخی جاها باز هستند که بهتر است از لیست آنها مطلع باشیم. روز سن ژان باتیست در کبک بدون شک امسال بسیار متفاوت خواهد بود. با این حال، […]