• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جشن_سده

30ژانویه
جشن سده؛ پایکوبی زندگی و نور

جشن سده؛ پایکوبی زندگی و نور

جشن «سَده» یکی از جشن‌های ایرانی است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌شود. در یادکردهای تاریخی این جشن همیشه به شیوه گروهی و با گردهمایی همه مردمان شهر و کوی و روستا در یک‌جا و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار می‌شده‌است؛