• برابر با : Thursday - 28 October - 2021

جشن_تیرگان

04جولای
۱۳ تیر جشن باستانی تیرگان

۱۳ تیر جشن باستانی تیرگان

در فرهنگ کهن ایرانی جشن‌ها و آیین‌هایی بسیاری وجود دارد که به مناسبت‌های گوناگون و در فصل‌های مختلف سال برگزار می‌شده است. آن‌چه در بیشتر این جشن‌ها به چشم می‌خورد، نوعی شادی و نشاط گروهی است.