• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جشنواره_فیلم_های_ایرانی_زوریخ

27می
نمایش ۱۰ انیمیشن از تولیدات دو دهه اخیر کانون در جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ

نمایش ۱۰ انیمیشن از تولیدات دو دهه اخیر کانون در جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ

به گزارش «خبرکانادا« به نقل از وبسایت «سینمای هنر و تجربه» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حالی برای اولین بار با جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ همکاری می‌کند که بخش ویژه‌ای از این رویداد هنری به نمایش ۱۰ پویانمایی کانون اختصاص دارد.