• برابر با : Thursday - 9 December - 2021

جشنواره_بالن_های_کبک

21مارس
شور و هیجان در جشنواره بالن های کبک

شور و هیجان در جشنواره بالن های کبک

جشنواره بین المللی بالن های کبک، آگوست امسال آسمان St-Jean-sur-Richelieu را، که تنها 30 دقیقه با مونترال فاصله دارد، رنگ آمیزی می کند.