• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جزئیات_بودجه_سال_2020_کبک

17مارس
جزئیات بودجه سال ۲۰۲۰ کبک

جزئیات بودجه سال ۲۰۲۰ کبک

دولت کبک بودجه ۲۰۲۰ خود را منتشر کرد. در میان موارد برجسته امسال، تمرکز زیادی بر روی محیط زیست شده است. وزیر دارایی دولت، بودجه ای بلندپروازانه و گسترده  ارایه داد که نیازهای منحصر به فرد کبکی ها در حال حاضر و آینده را برآورده می کند.   او گفت: با این بودجه، ما می […]