• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جریمه_570_دلاری_برای_پارو_نکردن_برف

21نوامبر
جریمه ۵۷۰ دلاری برای پارو نکردن برف

جریمه ۵۷۰ دلاری برای پارو نکردن برف

بنا به به اظهار وبسایت «شهر تورنتو»، اگر شهروندان امسال برف مقابل خانه‌‌هايشان را پارو نکنند ممکن است با جریمه‌های بسیار سنگینی روبه‌رو شوند. پارو نكردن برف‌ها از پیاده‌روی ملک، جریمه ۵۷۰ دلاری به همراه دارد. طبق گفته این وبسایت، همه صاحبخانه‌ها مسئول پیاده‌روهای خودشان هستند تا به حفظ ایمنی شهروندان جامعه کمک کنند. در […]