• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جذب_معلم_برای_تدریس_آنلاین

07آوریل
استخدام در مشاغل آنلاین مونترال

استخدام در مشاغل آنلاین مونترال

کار کردن از خانه در همه جا رو به رشد است. اگر در جستجوی راهی برای استفاده بهینه از زمان هستید، از دانش خود برای تدریس آنلاین استفاده کنید.

06آوریل
پلتفرم آموزشی رایگان برای کودکان در خانه

پلتفرم آموزشی رایگان برای کودکان در خانه

ایام قرنطینه روزهایی که دورکاری در خانه، یادگیری درسی کودکان به دور از مدرسه و معلم می تواند برای خانواده ها اعصاب خورد کن باشند. Élisabeth Nadeaunv اهل استری  با حمایت متخصصان در زمینه های مختلف راه حلی برای والدین و کودکان سرگردانی که نمی دانند به تنهایی چه کاری کنند، تنظیم کرده است. Élisabeth […]