• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جدیدترین_وضعیت_کرونا_در_کانادا

02جولای
کانادا شاخ کرونا را شکست

کانادا شاخ کرونا را شکست

کانادا در حال صاف کردن منحنی در سراسر کشور است؛ کرونا در کانادا در حال کاهش و نمودارهای آن بسیار رضایت بخش هستند. همه استان­ها شاهد کاهش تعداد موارد بیماری هستند. آژانس بهداشت عمومی کانادا داده ها و مدل های جدیدی را درباره وضعیت کرونا در کشور منتشر کرده که شرایط بسیار خوبی دارند. تعداد […]