• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جدیدترین_آمار_کرونا_در_کانادا

29آوریل
غرب در حال خروج از انزوا، شرق در معرض شیوع

غرب در حال خروج از انزوا، شرق در معرض شیوع

در حالی که COVID-19 به شدت  کبک و انتاریو را تحت تاثیر قرار داده است، غرب این کشور تا حد زیادی از تأثیر آن در امان مانده و به فکر برداشتن قرنطینه است. اما مقامات بهداشتی از این سوی کشور و سواحل اقیانوس اطلس گرفته تا آن سوی کشور سواحل اقیانوس آرام اصرار بر رعایت […]

05آوریل
آخرین آمار کرونایی هفته

آخرین آمار کرونایی هفته

مقامات بهداشت عمومی در انتاریو می گویند حتی با وجود اقدامات محدود کننده ممکن است بین ۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر در این استان طی همه گیری جهانی بمیرند. اما مدیران بهداشت عمومی کانادا اعلام کردند، مردم باید بدانند که این داده ها واقعی نیستند و این پیش بینی ها صرفا جهت انجام برنامه ریزی ها […]