• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جدایی_نادرازسیمین

05می
جدایی نادر از سیمین در بین صد فیلم برتر تاریخ

جدایی نادر از سیمین در بین صد فیلم برتر تاریخ

سایت «استکر» که یک سایت تحلیل داده است، با بررسی اطلاعات نقدهای سایت «متاکرینیک» و بررسی امتیاز کلی منتقدان در این سایت، لیستی از صد فیلم برتر تاریخ سینما بر اساس نظر منتقدان تهیه کرده است.