• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

جان_اشتاین_بک

25می
کشف رمان منتشر‌نشده از جان اشتاین‌بک

کشف رمان منتشر‌نشده از جان اشتاین‌بک

به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «گاردین» سال‌ها پیش از آنکه جان اشتاین‌بک به نویسنده مشهوری بدل شود، رمانی رازآلود نوشت و نام آن را «قتل در ماه کامل» گذاشت. این رمان توسط ناشر رد شد و در آرشیو تا امروز دیده‌نشده باقی ماند.