• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

جامعه_کربن_خنثی

26اکتبر
رونمایی مونترال از طرح هایی به منظور داشتن اولین جامعه ی کربن خنثی

رونمایی مونترال از طرح هایی به منظور داشتن اولین جامعه ی کربن خنثی

به تازگی مونترال از برنامه های خود برای ایجاد منطقه ای با کربن خنثی در سایت قدیمی مسابقات اسب سواری هیپودروم رونمایی کرد. به منظور اجرایی کردن طرح، امید است استفاده از وسایل نقلیه محدود به حمل و نقل عمومی شود و ارتباط مترو با محله نیمور -هیپودروم با هدف تبدیل به اولین جامعه ی […]