ترودو: اجازه نمی دهیم با ممنوعیت استفاده از سلاح مقابله کنند

نخست وزیر جاستین ترودو می گوید اجازه نمی دهد مقاومت وزیران باعث عقب نشینی شهرداری هایی شود که می خواهند

Read more

ریچارد نیل، دموکرات با نفوذ در مورد تجارت در اتاوا با جاستین ترودو گفتگو کرد

یک نماینده با نفوذ دموکرات آمریکایی اظهار داشته است که حزب سیاسی وی مصمم است با جاستین ترودو در رابطه

Read more