• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

ثروتمندان_کانادا

26می
درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها چقدر است؟

درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها چقدر است؟

آخرین باری که سازمان آمار کانادا داده‌های مربوط به ثروتمندترین مودیان این کشور را در سال 2018 منتشر کرد، متوسط درآمد یک درصد جمعیت پردرآمد، چهارصد و نود و شش هزار و دویست 496,200 دلار در سال بود.