• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

تیتان

29اکتبر
کشف مولکولی حیاتی در قمر تیتان

کشف مولکولی حیاتی در قمر تیتان

طبق اعلام ناسا این مولکول ساده می‌تواند وجود حیات احتمالی در تیتان را شکل دهد یا تقویت کند دانشمندان ناسا در جو بزرگ‌ترین قمر زحل، تیتان موفق به کشف مولکول  عجیب و نادری شده‌اند که کسی انتظار وجود آن را در جو منظومه شمسی نداشت. مولکول کشف شده «سیکلوپروپنیلیدن» (Cyclopropenylidene) با فرمول شیمیایی C3H2 است. […]