• برابر با : Friday - 30 July - 2021

تمدید_تعلیق_پروازها_از_هند_و_پاکستان

22می
تمدید تعلیق پروازها از هند و پاکستان

تمدید تعلیق پروازها از هند و پاکستان

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «ژورنال دو مونترال»، وزیر حمل و نقل فدرال به دلیل وجود بحران بهداشتی در منطقه تعلیق پروازهای مستقیم از هند و پاکستان را تا 21 ژوئن تمدید کرد.