• برابر با : Thursday - 28 October - 2021

تعلیق_گواهینامه

14سپتامبر
جریمه رانندگی خطرناک = ۳۰ روز تعلیق گواهینامه

جریمه رانندگی خطرناک = ۳۰ روز تعلیق گواهینامه

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، طبق مقررات جدید اگر فردی به دلیل رانندگی خطرناک متوقف شود گواهینامه او به جای 7 روز، 30 روز تعلیق می‌شود.