• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

تصورات_افراد_از_دوران_بازنشستگی

21ژانویه
تصورات اشتباه پیرامون بازنشستگی در کانادا

تصورات اشتباه پیرامون بازنشستگی در کانادا

گزارشی به تازگی منتشر شده که نشان می دهد واقعیت ها درباره بازنشستگی در کانادا کاملا مطابق انتظار مردم نیست. یک نظرسنجی آنلاین از ۱۸۰۰ نفر که توسط Ipsos انجام شد، تصورات غلط قابل توجهی درباره بازنشستگی در کانادا را نشان داد. این تصورات شامل زمان دقیق بازنشستگی و چگونگی گذران وقت پس از بازنشستگی […]