زبان فرانسه تنها زبان رسمی اقلیت در کانادا

سونیا لوبل، وزیر کبکی مسئول روابط و فرانکفونی کانادایی در مورد اصلاح قانون زبان های رسمی (LLO)اذعان داشت که “برای

Read more

سرمایه گذاری جدید به منظور بهبود ارائه خدمات به زبان فرانسه در اتاوا

زبان های انگلیسی و فرانسه دو زبان اصلی کانادایی ها و راه ایجاد یکپارچگی در بین جامعه متنوع کانادایی هستند.

Read more