مرور برچسب

تجمع ایرانیان ساکن مونترال در هفتم آبان روز کوروش بزرگ

تجمع ایرانیان ساکن مونترال در هفتم آبان روز کوروش بزرگ

۲۵۶۲ سال پیش در هفتم آبان سال ۵۳۹ قبل از میلاد، کوروش بزرگ بدون جنگ و خونریزی، بابل را فتح کرد و یهودیان را از اسارت آزاد نمود. تصرف بابل نقطهٔ عطفی بود که باعث ایجاد امپراتوری…
ادامه مطلب ...