ساخت ژلی پروتئینی با هدف ترمیم ضایعات قلبی

محققان انستیتوی قلب دانشگاه اتاوا (UOHI) به تنظیم و ایجاد نخستین ژل بر پایه پروتئین انسانی برای ترمیم ضایعات قلبی

Read more

انستیتوی قلب مونترال 500مین پیوند قلب را جشن گرفت

هفته گذشته، انستیتو قلب مونترال (MHI)  موفقیت بزرگ خود را در  خصوص پیوند قلب جشن گرفت. این بیمارستان به تازگی

Read more