• برابر با : Thursday - 23 September - 2021

بیمارستان

14ژوئن
قارچ کاندیدا اوریس، جدیدترین تهدید

قارچ کاندیدا اوریس، جدیدترین تهدید

قارچ کاندیدا اوریس(Candida auris) که تا قبل از سال 2009 تقریباً ناشناخته بود، به طور فزاینده‌ای در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت طولانی مدت، به ویژه در بیماران با سیستم ایمنی ضعیف، شناسایی شده است.