تدبیر در استخدام و جذب معلمان فرانسه زبان

زبان فرانسه و انگلیسی جزء جدا نشدنی از فرهنگ کانادا هستند. دولت کانادا معتقد است کودکان باید فرصتی برای رشد

Read more

بریتیش کلمبیا میزبان میشل اوباما می شود

بانوی اول سابق ایالات متحده، بهار امسال به منطقه بزرگ و سفید شمال می آید و تاکنون فقط یک بازدید

Read more

هشدار بهمن برای مناطق کوهستانی جنوب آلبرتا و بریتیش کلمبیا

به کسانی که قصد دارند این هفته به مناطق کوهستانی بروند، توصیه می شود که احتیاط کنند، زیرا هشدارهای بهمن

Read more

قوانین جدید بریتیش کلمبیا در خصوص ویپینگ

بریتیش کلمبیا قوانین جدیدی در خصوص محصولات ویپینگ اعم از تعیین مالیات بیشتر، محدودیت در فروش و تبلیغات، محدودیت در

Read more

حرکت تاریخی بریتیش کلمبیا در اجرای اعلامیه حقوق بومیان سازمان ملل

بریتیش کلمبیا به عنوان اولین استان کانادا در اجرای اعلامیه سازمان ملل در خصوص حقوق بومیان تاریخ ساز شد. این

Read more