• برابر با : Monday - 17 May - 2021

برگزاری_رویداد_مجازی_برای_متقاضیان_MBA

29می
برگزاری رویداد مجازی برای متقاضیان MBA

برگزاری رویداد مجازی برای متقاضیان MBA

در مواجهه با همه گیری جهانی، فعالیت های خاصی متوقف شده اند، اما رویاهای ما برای ترقی از طریق پیشرفت تحصیلی و شغلی تعطیل نشده اند. MBA (کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)مطمئنا یکی از رشته هایی است که آینده خود را در آن می بینید. MBA مطمئناً چیزی است که باید در نظر داشته باشید اگر […]