• برابر با : Monday - 10 May - 2021

برگزاری_آنلاین_ترم_پاییز_دانشگاه_مونترال

17می
برگزاری آنلاین ترم پاییز ۲۰۲۰ دانشگاه مک گیل

برگزاری آنلاین ترم پاییز ۲۰۲۰ دانشگاه مک گیل

از آن جا که جهان شروع به سازگاری با شرایط جدید می كند، بسیاری از مؤسسات هم تغییراتی در برنامه های خود، برای ساماندهی باقیمانده سال، می دهند. دانشگاه ها هم جزئی از آن ها هستند. دانشگاه مک گیل اعلام کرد که اکثر کلاس های ترم پاییز ۲۰۲۰ را به صورت آنلاین برگزار می کند. […]